Demo

ENTREPRENØR

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi engagerede, fleksible og løsningsorienterede medarbejdere, der er uafhængige af tid og sted, hvis opgaven kræver det. Vi har adgang til den nyeste teknologi inden for opmålingsudstyr og den bedste beregnings- og redigeringssoftware.

Vores medarbejdere har været involveret i alle tænkelige opmålings- og afsætningssituationer og er derfor en solid samarbejdspartner for dig ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. Et samarbejde med os betyder dels en optimal varetagelse af det tekniske arbejde i marken og dels en sikring af byggeriets overensstemmelse med den gældende lovgivning, den fysiske planlægning og de tinglyste servitutter.

Vi har bred erfaring inden for alle byggeriets faser, lige fra de indledende opmålinger til den afsluttende kontrolmåling. Vores brede kompetenceprofil gør, at vi ofte fungerer som bindeled mellem alle byggeriets aktører og dermed bidrager til en øget sammenhæng og fleksibilitet i projektet.

Vi hjælper typisk entreprenører med: