Demo
2015.03.31: Omfartsvej ved Aars

Aars er præget af stor trafikbelastning, især i midtbyen og ved indfaldsvejene. Belastningen er meget stor om morgenen og sidst på dagen. Byens udvikling gør desuden, at belastningen er stigende.. Hertil kommer, at der er behov for at forbedre adgangen til erhvervsområderne i den vestlige del af byen. Derfor anlægger Vesthimmerlands Kommune en ny, ca. 9 km lang omfartvej syd om Aars til afvikling af trafik. 

Læs mere om projektet på Vesthimmelands Kommunes hjemmeside og se youtube-videoer af projektet.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har nu sendt jordfordeling 1 til registrering i Geodatastyrelsen og i næste uge starter vi den matrikulære berigtigelse af Jordfordeling 2 til etablering af omfartsvejen.