Demo
28.03.2016: Beskikkelse til landinspektør Jakob Ørtved

Vores landinspektør Jakob Ørtved fik i marts måned tildelt sin beskikkelse - og dagen blev selvfølgelig fejret med kage og lykønskning :-) Beskikkelsen som landinspektør betyder, at Jakob nu selvstændigt må udføre matrikulært arbejde og selv underskrive erklæringer til Geodatastyrelsen, kommuner, Tinglysningsretten mv.

For at opnå beskikkelsen skal man udover at have bestået landinspektøreksamen have deltaget i almindeligt forekommende landinspektørarbejde hos en praktiserende landinspektør i mindst 3 år. Jakob er har været ansat hos Bjørn Christiansen Landinspektører i 3½ år og står for mange af vores matrikulære sager. Desuden beskæftiger Jakob sig med jordfordelinger, hvor han efterhånden har opnået en del erfaring.

STORT TILLYKKE TIL JAKOB!!