Demo
09.01.2017: Krav om landinspektør-attest fra Byg og Miljø kan være forkert...!

Kommunernes selvbetjeningssystem Byg og Miljø skal støtte borgerne og hjælpe dem med deres bygge- og miljøansøgninger. Systemet guider ansøgeren igennem ansøgningsprocessen, og borgere, professionelle rådgivere m.fl. kan gennemskue sagen og behandlingsprocessen.

I forhold til byggesager har systemet dog et ømt punkt, som vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører jævnligt støder på. I forbindelse med færdigmelding af byggesager møder mange borgere nemlig et krav om attest fra en landinspektør vedr. byggeriets lovlighed. Dette på trods af, at der ikke i byggetilladelsen er stillet krav herom. I disse tilfælde gælder byggetilladelsens tekst, og kravet om attest gælder kun, hvis det er stillet i byggetilladelsen.

Ifølge Byg og Miljø er det byggesagsbehandlerens ansvar at fjerne kravet om attest i systemet, og hvis dette ikke er sket, stilles kravet automatisk.

Når vi møder disse tilfælde, råder vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører altid borgeren til at kontakte byggesagsbehandleren hos kommunen. Denne vil kunne afkræfte, at der skal udarbejdes attest fra en landinspektør, når det ikke er et krav i byggetilladelsen.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl, eller har brug for rådgivning om din byggesag.