Demo

Bjørn Christiansen Landinspektører har eksisteret siden 1901. Firmaet har skiftet navn et par gange, men har siden 1940 anvendt navnet Bjørn Christiansen. I dag holder vi fast i navnet for at signalere kontinuitet og tradition og i respekt for en højt agtet landinspektør, der virkede, som indehaver af firmaet, i perioden 1940 til 1981. Bjørn Christiansen er et forbillede for os alle og hans person bliver stadig husket af mange af vore trofaste kunder.

"En Hilsen til jer her fra Jyllands Egne
mens alting ligger gemt i Sne og Is
og syng saa der, som vi gør allevegne
en Højtidssang til gamle Danmarks Pris"
(Landinspektør Chr. Møller 1920)

1901

1. marts 1901 startede landinspektør Chr. Møller praksis i Randers. Han blev en kendt mand i byen, og blev dekoreret med ordenen "Ridder af Dannebrog". Bag i Møllers gamle målebøger, finder vi festsange, som han har lavet, samt nogle grumme notater om bl.a datidens arbejdsulykker m.m. Sjov og interessant læsning. Versene på denne side er forfattet af Chr. Møller. Med hensyn til nedenstående citat: Møller var med i en kortklub hvor der spilledes l'hombre. Han indstillede Slagtersvend Jørgensen til at få kortkassens penge som understøttelse ved førstkommende l'hombreaften.

"Julius Jørgensen, Slagtersvend paa det offentlige Slagtehus.Venstre Haand overskaaren for ca. 3 Uger siden. 
3 Maaneder vil Sygdommen vare. Konen 39 Aar, født i Randers, er død (Spansk, den 7de Marts fra 12 børn der er hjemme).
Ældste Barn 16 Aar, yngste 3 Uger."
(Landinspektør Chr. Møller 1920)

1935

I 1935, videreførte landinspektør O. Brinch, firmaet efter Møller.

1940

9. april 1940, startede landinspektør Bjørn Christiansen i den praksis, han samtidig overtog fra Brinch.
Bjørn Christiansen var højt respekteret for sin retskaffenhed. Han var det første landinspektørudpegede medlem af landinspektørnævnet, oprettet i 1963.

1970

I 1970, indtrådte Ole Rohde Andersen i firmaet, efter forinden at have været elev i 10 måneder hos Bjørn Christiansen, og assistent i 7 år.

1973

I 1973 indgik Jacob Norholt kompagniskab med Bjørn Christiansen og Ole Rohde Andersen, efter 7 år som assistent.

1981

Bjørn Christiansen overdrager firmaet til Ole Rohde Andersen og Jacob Norholt på Bjørns 70 års fødselsdag.

2001

1. marts 2001 havde firmaet 100 års Jubilæum. Det blev fejret med maner.

2002

1. juni 2002. Landinspektør Ole Rohde Andersen, overdrager sin del af firmaet til Landinspektør Lars Gorm Andersen. Lars havde da været ansat i firmaet i to år.

2008

1. januar 2008. Landinspektør Jacob Norholt overdrager sin del af firmaet til Landinspektør og Ph.D. Anne Kristine Munk Mouritsen. Anne Kristine havde da været ansat i firmaet siden 1. februar 2005. 

2016

1. januar 2016. Landinspektør og Pd.D. Anne Kristine Munk Mouritsen udtræder af virksomheden efter 8 år som indehaver. Samme dag indtræder landinspektør Henrik Birch-Præst som indehaver. Henrik Birch-Præst havde da været ansat hos Bjørn Christiansen Landinspektører i 9 år. 

"Med store træsko, vistnok Nummer 60
Hr. Funder kører rundt i Land og Rige
og gid han nu maa blive veltilfreds,
naar denne Sang skal op mod himlen stige
Modtag min gamle Ven et bravt "Tillykke"
og skænk i Festens Rus mig faa Sekunder
Gid ingen Sorg maa Dem og Frue trykke
En flot Honnør Hr. Florentinus Funder"
(Landinspektør Chr. Møller 1919)