Demo

EJENDOMSUDVIKLING - BYGGEPROJEKTER:

FRA IDE TIL VIRKELIGHED:

Byggeprojekter: Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er det vores passion at bringe kundernes byggeprojekter fra ide til virkeliged. Vi tænker på muligheder sammen med kunden og realiserer drømmen på et solidt grundlag. Vi finder vej gennem planlægning og regulering af fast ejendom. Vi opdeler byggeprojekter i 3 faser:

1) Udvikling, (Kreativ og innovativ)

I udviklingsfasen tænker vi kreativt og ser på mulighederne for f.eks. - byggeri, - udstykning og - ejerlejligheder ud fra hensyn til bindinger i planlægning, servitutter og lovgivning. Vores kendskab til lovgivningen gør, at vi sommetider kan pege på en mulighed, der kan være mange penge værd for en investor. Det kan f.eks. være en ekstra etage på et hus ud til Århusbugten eller oprettelse af en naturejendom uden bopælspligt og uden landbrugspligt.

Vi laver lokalplaner, situationsplaner, udstykningsplaner, materiale til brug for myndighedsansøgninger og materiale til ejendomsmægleren til brug for salg med visualisering af et muligt projekt.

2) Byggeri, (fysisk realisering)

Når byggeriet går i gang vil vi ofte være med på byggepladsen fra før det første spadestik tages til byggeriet er klar til indflytning. Vi sætter byggeri, anlæg og installationer af og arbejder tæt sammen med byggeledelsen, arkitekten, entreprenøren og ingeniøren m.fl.

3) Matrikel og Tingbog, (juridisk realisering)

Som praktiserende landinspektører er vi beskikket til at udføre matrikulært arbejde. Vi kan derfor føre projektet helt igennem både tingbogen (mht. servitutter og adkomster) og matriklen (mht. udstykninger, arealoverførsler, sammenlægninger, skelretableringer mv.)