Demo

OPDELING I EJERLEJLIGHEDER

Opdeling i ejerlejligheder: Overvejer du at opdele din ejendom i ejerlejligheder, eller vil du gerne vide om en opdeling er mulig, i følge Lov om Ejerlejligheder. Så er vi klar til at rykke ud og se på projektet og hjælpe dig.

Beboelses- og erhvervsejendomme kan, hvis de opfylder ejerlejlighedslovens betingelser opdeles i ejerlejligheder, som derpå selvstændigt kan overdrages og belånes. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører starter vi med en indledende vurdering af, hvordan ejendommen kan opdeles ifølge bestemmelserne i ejerlejlighedsloven. Dernæst vurderer vi i samarbejde med dig, hvordan opdelingen kan gennemføres mest muligt optimalt for dig. Ligesom ved matrikulære sager foretager vi en opmåling af ejerlejlighederne, som ligger til grund for arealberegningen og den endelige anmeldelse og fortegnelse.

Hvis du ønsker at overføre arealer mellem allerede opdelte ejerlejligheder, eller nedlægge andelsboliger og omdanne dem til ejerlejligheder, så er vi også klar med den nødvendige ekspertise til at hjælpe dig trygt i mål.

Eksempel på ejerlejlighed