Demo

LOKALPLANER

Lokalplaner: Den overordnede planlægning sker på landsplan, mens den konkrete planlægning varetages af kommunerne gennem kommune- og lokalplaner. Selve kommuneplanerne lader vi kommunerne selv klare, men lokalplaner og eventuelt tilhørende kommuneplantillæg laver vi gerne i et samarbejde mellem kommunen og rekvirenten.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi et godt samarbejde med mange kommuner og har god erfaring med at tilpasse lokalplaner  til den enkelte kommuners "koncept". Vores lokalplanmedarbejder arbejder typisk for private bygherrer, som arbejder med projekter, der kræver udarbejdelse af lokalplaner. Da mange kommuner har lang ventetid på udarbejdelse af lokalplaner, kan det være en fordel, at lade os klare opgaven hurtigt uden ventetid.