Demo

SERVITUTTER OG DEKLARATIONER

Servitutter og deklarationer: Hos Bjørn Christiansen Landinspektører forestår vi udarbejdelsen af servitutter/deklarationer af enhver art til sikring af private aftaler og offentligretslige betingelser m.v. Det kan f.eks. dreje sig om deklarationer mellem grundejere og ejere af tekniske installationer. Det kan også handle om tilladelse til kørsel over andres ejendom, eller bygninger, som er placeret tættere på skel end 2.5 m. I sidstnævnte tilfælde kan en dispensation fra kommunens side sommetider være betinget af et ”byggeretsligt skel”.

Tinglysning af servitutter:

Aftalerne skrives ned i en servitut/deklaration, hvortil vi har udfærdiget et tinglysningsrids med angivelse af aftalens geografiske placering. Vi sørger for den nødvendige myndighedsbehandling og aftalen tinglyses til slut digitalt i den elektroniske tingbog med geografisk stedfæstelse. Servitutten fremstår herefter som en byrde på den pågældende ejendoms blad i tingbogen med angivelse af påtaleberettigede.

Eksempel på et deklarationsrids