Demo

SKELFORRETNING

Skelforretning: Hvis der mellem to ejere af tilstødende ejendomme er uenighed om skellets rette placering, kan skellet fastlægges ved afholdelse af en skelforretning. Dette gælder også, hvis det ved en skelretablering konstateres, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering.

 

SE HER: Vejen til en skelforretning 

 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at den landinspektør, der har forestået skelafsætningen ikke kan gennemføre en efterfølgende skelforretning pga. inhabilitet.

Ved en skelforretning indkaldes parterne og deres eventuelle rådgivere til en årstedsforretning, hvor de gives mulighed for at udtale sig om deres opfattelse af ejendomsgrænsens rette beliggenhed. Der er ligeledes mulighed for at medbringe vidner (f.eks. tidligere ejere) til at kaste lys over sagen. Når parterne har udtalt sig, vil landinspektøren afsætte skellet. Skelforretningen afsluttes enten med et underskrevet forlig om det afsatte skel eller ved en kendelse om skellets placering.

Tvister omkring skellets placering kan ikke indbringes for domstolene, før der har været afholdt skelforretning.

Vejen til en skelforretningen kan være dyr, opslidende og lang, så overvej i stedet om mediation er løsningen !