Demo

SYN OG SKØN

Syn og Skøn: I syn- og skønssager anmoder retten en fagperson - en skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål som bevisførelse i en sag.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi erfarne, beskikkede landinspektører på listen over de landinspektører, som Den Danske landinspektørforening henviser til, når de bliver bedt om at henvise til en syn- og skønsmand.

Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn. Udgifterne til syn og skøn kan være meget store. Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som skønsmanden skal svare på. Det hedder et skønstema. Modparten får mulighed for at kommentere forslaget, hvorefter retten skal godkende det. Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til sagen.

Syn- og skønsmanden foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål.