Demo

TEKNISK OPMÅLING OG KORTFREMSTILLING

Teknisk opmåling og kortfremstilling: Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver slags, udarbejder vi situationsplan og projekteringsgrundlag.

Situationsplanen kan f.eks. indeholde:

 • Bygninger
 • Træer
 • Veje og stier
 • Belægning
 • Belysning
 • Installationer
 • Trappesten og vinduesrammer
 • Matrikelskel
 • Ledningsanlæg
 • Oversigtsarealer og byggelinjer
 • Højdekuver/koter målt i DNN/DVR90
 • Mv.

Vi kan måle stort set alt med vores moderne måleudstyr. Vi benytter det måleudstyr, der giver det bedste resultat set i forhold til kundens vægtning af tid, pris og nøjagtighed.

Situationsplanen kan anvendes direkte i den videre projekteringsfase og leveres digitalt i 2D eller 3D efter ønske og i de fleste gængse dataformater til f.eks. Autocad, microstation og Revit. Planen kan også anvendes til kontrol og dokumentation i f.eks. forsikringssager eller til brug for besvarelser i syn- og skønssager.

Eksempel på situationsplan