Afsætning af bygninger og anlæg

Afsætning af bygninger og anlæg

Når der opføres nye bygninger og anlæg, er afsætningen noget af det første. Her markeres den nøjagtige placering af bygningen eller anlægget. Vi udfører afsætninger af alle typer bygninger og anlæg og til alle projekter; lige fra ruchebanerne i Djurs Sommerland, støjskærmene langs motorvejen ved Randers, omfartsvejen syd om Års, biogasanlægget ved Aarhus Nord og til de nye anlæg i Randers Regnskov. Vi afsætter selvfølgelig også større erhvervs- og boligbyggerier og helt almindelige boliger, sommerhuse, tilbygninger mv.

Vi udfører typisk en afsætning af nybyggeri, tilbygninger og garager med søm på galger. Det giver stor præcision af bygningens beliggenhed og kote, og snorene på sømmene er lige til at grave og støbe efter. Hvis skelpælene på grunden mangler, kan det være en fordel at få dem retableret når vi er i gang, da vi alligevel ofte skal have styr på skellet for at kunne sætte bygningen af. Læs mere om skelfastlæggelse her.

I forbindelse med vores afsætninger af bygninger og anlæg m.v., foretager vi kontrolopmåling og udarbejder indenfor 24 timer en afsætningsplan til bygherre, rådgivere og myndigheder. Vi udarbejder IBS-attest (Identitets- Byggelinie & Servitutattest), hvis der er krav om det i byggetilladelsen, eller hvis bygherren ønsker det. Sammen med afsætningsplanerne bekræfter IBS-attesten, at alle relevante love og bestemmelser er overholdt.

Har du brug for rådgivning om regler i forhold til dit byggeri, før du går i gang, eller har du brug for afsætning af dit byggeri, kan du kontakte os.