Offentlig myndighed

Bjørn Christiansen Landinspektører tilbyder kommuner, stat, styrelser og øvrige offentlige myndigheder bistand og rådgivning inden for en lang række landinspektørfaglige ydelser.

Specialiseret viden

Vi har stor erfaring med og specialiseret viden inden for arealforvaltning, byplanlægning, ekspropriation, klima- og kystsikring samt lokalplanlægning.

Vi hjælper typisk de offentlige myndigheder med: