Bæredygtig udvikling

For at opnå FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, kræver det en fælles, global integreret indsats. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er vi stolte af at tage del i det fælles ansvar.

For en bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål er 17 konkrete mål, som opfordrer til handling blandt alle verdens nationer. Handlinger, der alle skal være med til at fremme den bæredygtige udvikling, så vi kan passe på hinanden og planeten. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi særligt fokus på fem af de 17 Verdensmål: Mål 3, mål 4, mål 5, mål 11 og mål 12. 

I sammenspil med de 17 Verdensmål benytter vi os desuden af ESG-nøgletal. ESG dækker over Environment, Social og Governance. (E)nvironment er miljø- og klimamæssige forhold, (S)ocial er sociale forhold, mens (G)overnance dækker over ledelsesmæssige forhold. 

Vi skal have fokus på alle forhold, så vi kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling. ESG-nøgletallene bruger som en del af vores årsrapport, hvor der nu ikke kun er fokus på den økonomiske del af virksomheden, men også på de bløde værdier. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører vægter vi både miljø, ledelse og de sociale forhold højt. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, vi gør, som alle bidrager til en bæredygtig udvikling.

FN Verdensmål #3

Sundhed og trivsel

 

 

 

FN Verdensmål #4

Kvalitetsuddannelse

 

 

 

FN Verdensmål #5

Ligestilling mellem kønnene 

 

 

FN Verdensmål #11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

 

 

FN Verdensmål #12

Ansvarligt forbrug og produktion