Forsyningsvirksomhed

Vi er hos Bjørn Christiansen Landinspektører bevidste om vigtigheden i nøjagtig opmåling og kortlægning af forsyningsledninger og anlæg.

Eksperter på området

Forsyningsvirksomhederne er i konstant udvikling. Ifm. udvikling af nye erhvervs- og boligområder er det altafgørende at der etableres et fremsynet forsyningsnet. I er som forsyningsvirksomheder ansvarlige for en hjørnesten i infrastrukturen i Danmark, og derfor er det altafgørende, at I kan trække på vores ekspertise indenfor bl.a. opmåling og ledningsrettigheder.

Vi er eksperter i mange af de problemstillinger, som knytter sig til forsyning og fast ejendom, f.eks. gæsteprincipppet, erstatningsopgørelser ved strukturskade og afgrødeskader, tinglysning af forsyningsanlæg mv.

Vi hjælper typisk forsyningsvirksomheder med: