Medarbejdere

Holdet bag

Hos Bjørn Christiansen er vi alle eksperter på hvert vores område.

Anders Kvist Simonsen, landinspektør hos Landbjørn

ANDERS KVIST SIMONSEN

Anders Schmidt Rasmussen, kort og landmålingstekniker hos Landbjørn

ANDERS SCHMIDT-RASMUSSEN

Frederik Sønderskov Pedersen, landmåler hos Landbjørn

FREDERIK PEDERSEN

Lars Gorm Andersen, landinspektør og partner hos Landbjørn

LARS GORM ANDERSEN

Jens Overgaard, landinspektør hos Landbjørn

JENS OVERGAARD

Henrik Birch Præst, landinspektør og partner hos Landbjørn

HENRIK BIRCH-PRÆST

Jakob Bøye, kort og landmålingstekniker hos Landbjørn

JAKOB BØYE

Helle Laursen, seniortekniker hos Landbjørn

HELLE LAURSEN

Jørgen Kortbek, kort og landmålingstekniker hos Landbjørn

JØRGEN KORTBEK

Lisa Svenstrup Nielsen, landinspektør hos Landbjørn

LISA SVENSTRUP NIELSEN

Karsten Roslev, økonomiansvarlig hos Landbjørn

KARSTEN ROSLEV

Lene Thrue, teknisk designer hos Landbjørn

LENE THRUE

Tenna Laursen, landinspektør hos Landbjørn

TENNA LAURSEN

Victor Vang Lindberg, landinspektør hos Landbjørn

VICTOR VANG LINDBERG