Lokalplan og landzonetilladelse

Lokalplan

Har du brug for hjælp til at realisere et større projekt, som kræver en lokalplan eller et kommuneplantillæg, står vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører klar til at hjælpe dig. Den overordnede planlægning sker på landsplan, mens den konkrete planlægning varetages af kommunerne gennem kommune- og lokalplaner. Selve kommuneplanerne sørger kommunerne selv for, men lokalplaner og eventuelt tilhørende kommuneplantillæg laver vi gerne i et samarbejde med kommunen og rekvirenten.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi et godt samarbejde med mange kommuner og har god erfaring med at tilpasse lokalplaner til den enkelte kommunes “koncept”. Vores lokalplanmedarbejdere arbejder typisk for private bygherrer, som arbejder med projekter, der kræver udarbejdelse af lokalplaner. Da mange kommuner har lang ventetid på udarbejdelse af lokalplaner, kan det være en fordel at lade os klare opgaven hurtigt uden ventetid.

Ønsker du at vide mere om lokalplanlægning, eller har du spørgsmål til et konkret projekt, og hvad vi kan hjælpe dig med, så kan du altid kontakte os.

Landzonetilladelse

I landzone skal man som udgangspunkt have landzonetilladelse til udstykning, byggeri samt ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Vi er hos Bjørn Christiansen Landinspektører eksperter i at udarbejde de påkrævede dokumenter til ansøgningen. Vi rådgiver dig gerne undervejs eller laver ansøgningen for dig, så du kommer godt i mål