Ejendomsudvikling – fra idé til virkelighed

I udviklingsfasen tænker vi kreativt og ser på mulighederne for f.eks. – byggeri, – udstykning og – ejerlejligheder ud fra hensyn til bindinger i planlægning, servitutter og lovgivning.

Planer og materiale

Vores kendskab til lovgivningen gør, at vi sommetider kan pege på en mulighed, der kan være mange penge værd for en investor. Det kan f.eks. være en ekstra etage på et hus ud til Århusbugten eller oprettelse af en naturejendom uden bopælspligt og uden landbrugspligt. I større projekter trækker vi på vores store erfaring med at tegne bebyggelsesplaner mv., så vi sikrer vores kunder den optimale plan i forhold til antallet af byggeretter, friarealer, vejforhold mv.

Vi laver lokalplaner, situationsplaner, bebyggelsesplaner, udstykningsplaner, materiale til brug for myndighedsansøgninger og materiale til ejendomsmæglere til brug for salg med visualisering af et muligt projekt. Vi har også styr på opmåling af tagetage.

Vi er med på byggepladsen

Når byggeriet går i gang, vil vi ofte være med på byggepladsen fra før det første spadestik tages, til byggeriet er klar til indflytning. Vi sætter byggeri, anlæg og installationer af og arbejder tæt sammen med byggeledelsen, arkitekten, entreprenøren og ingeniøren m.fl.

Matrikulært arbejde

Som praktiserende landinspektører er vi beskikket til at udføre matrikulært arbejde. Vi kan derfor føre projektet helt igennem både tingbogen (mht. servitutter og ejerforhold) og matriklen (mht. udstykninger, arealoverførsler, sammenlægninger, skelretableringer mv.)

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at realisere din idé til ejendomsudvikling, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende snak. Har du tid til at komme forbi vores kontor, har vi kaffe på kanden.

Landinspektør projekter