Opmåling og afsætning

Teknisk opmåling og situationsplan

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver art, udarbejder vi situationsplan og projekteringsgrundlag.

Afsætning af bygninger og anlæg

Når der opføres nye bygninger og anlæg, er afsætningen noget af det første. Her markeres den nøjagtige placering af bygningen eller anlægget. 

Ledningsregistrering

Opgaven med at holde styr på de mange ledninger under jorden er vigtig, og det er helt afgørende for den fremtidige sikring og planlægning at kende ledningsnettets nøjagtige sammenhæng og beliggenhed.

Volumenberegning

Vi er eksperter i volumenberegninger, udført pba. egne opmålinger, nationale højdemodeller mv.

Optimering af jordhåndtering

Vi har kompetencerne og værktøjerne til at minimere jordhåndteringen allerede på projektstadiet. Vi indmåler det nuværende terræn på en tom projektgrund.

IBS-attest og landinspektørrids

Vi udarbejder den påkrævede IBS-attest på det rigtige tidspunkt i dit byggeprojekt.

Maskinstyring

Vi ved, hvor vigtigt det er ikke at skulle flytte mere jord end højest nødvendigt. Derfor hjælper vi også med at optimere udnyttelsen af de tilgængelige jordtyper.

Minivådområder

Vi bidrager som landinspektører med at lave nøjagtige maskinstyringsdata, som benyttes i de GPS-styrede gravemaskiner.

Kirkegårdskort

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er vi med til at modernisere kirkegårdskortene for en lang række danske kirker

Konvertering af tegninger

Vi kan arbejde med tegningsmateriale i alle gængse koordinatsystemer og formater, og kan dermed også konvertere efter ønske fra kunden