Minivådområder

Minivådområde efter planen

I 2023 er der afsat 195 mio. kr. til tilskud til minivådområder. Der gives 100% tilskud til alle dele af arbejdet – også til konsulentbistand i form af f.eks. en landinspektør.

Minivådområdeprojektet skitseres i et samarbejde mellem landmanden og oplandskonsulenten, og godkendes af myndighederne. Minivådområderne består af en række forskellige bassiner. Der er skrappe krav til bassinernes dybde, bredde, længde og størrelse. Hvis ikke kravene overholdes, kan tilskuddet ikke udbetales. Vi bidrager som landinspektører med at lave nøjagtige maskinstyringsdata, som benyttes i de GPS-styrede gravemaskiner. Dette sikrer, at minivådområdet bliver som planlagt.

Efter gravearbejdet er udført, udfører vi den påkrævede kontrolmåling, og afleverer dokumentation for minivådområdets udførelse.

Kontakt os for en uforpligtende snak om dit minivådområde.