Tinglysning og servitutter

Tinglysning er den offentlige sikring af rettigheder og byrder på ejendomme. Tingbogsforholdene er derfor relevante for alle, som ejer, køber og sælger ejendom. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er vi eksperter i tinglysning, og vi kan hjælpe med bl.a. tinglysning af rettigheder, aflysning af servitutter, tinglysning af arealoverførselsskøder, udarbejdelse af tinglysningsrids, tinglysningsopgaver ifm. dit byggeri og meget mere.

Servitutter – Tinglysning, aflysning mv.

Vi forestår udarbejdelsen af servitutter, også kaldet deklarationer, af enhver art til sikring af private aftaler og offentligretslige betingelser mv.

Skøde - Tinglysning af ejerskab

Vi foretager tinglysning af arealoverførselsskøder eller andre adkomstdokumenter, når der er brug for adkomstændring i forbindelse med gennemførslen af en matrikulær sag.

 

Hæftelser - Håndtering af tinglyst pant

Vi er klar til at rådgive dig om, hvilke muligheder du har i netop din sag.