Hæftelser – Håndtering af tinglyst pant

I nogle matrikulære sager kan det være nødvendigt at håndtere det pant, som er tinglyst på ejendommen.

Hæftelser - Håndtering af tinglyst pant

I nogle matrikulære sager kan det være nødvendigt at håndtere det pant, som er tinglyst på ejendommen.
Jord, som frasælges en ejendom, skal i udgangspunktet være gældfrit. Derfor skal panthaveren godkende, at jorden går fra ejendommen – og det skal tinglyses. Dette kaldes relaksation og vil oftest blive foretage af din egen bank, men med udgangspunkt i de matrikulære dokumenter, som vi udarbejder til dig. I nogle tilfælde er den jord, som sælges, af så ubetydelig værdi, at vi som landinspektører i stedet for relaksation kan tinglyses en såkaldt uskadelighedsattest uden afgift.

Hos Bjørn Christiansen landinspektører er vi klar til at rådgive dig om, hvilke muligheder du har i netop din sag.