Landmand

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er en af vores største kundegrupper landmændene.

Vi har overblikket i komplicerede landbrugssager

I er som landmænd dybt afhængige af jeres landbrugsjord og jeres driftsbygninger. Landbrugsejendomme er underlagt særlige regler i landbrugsloven, hvorfor det kræver ekstra ekspertise, når der skal købes eller sælges landbrugsjord.

Ifm. handel med jord varetager vi typisk også den koordinerende rolle. Vi har kontakten til køber, sælger, bankrådgiver og advokat samtidig med, at vi gennemfører sagen.

Vi hjælper typisk landmænd med: