Servitutter – Tinglysning, aflysning mv.

Udarbejdelse af servitutter

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører forestår vi udarbejdelsen af servitutter, også kaldet deklarationer, af enhver art til sikring af private aftaler og offentligretslige betingelser mv. Det kan f.eks. dreje sig om deklarationer vedr. ledninger, vejrettigheder eller andre forhold. Det kan også handle om bygninger, som er placeret tættere på skel end 2.5 m, hvor en dispensation fra kommunens side kan være betinget af et ”byggeretsligt skel”, der tinglyses på naboejendommen.

Derudover forestår vi gerne tinglysning af undtagelse fra krav om byggeskadeforsikring i de tilfælde hvor en byggesag kræver det. Denne situation opstår typisk, når bygherre beholder ejendommen til udlejning efter opførelsen.

Aftalerne skrives ned i en servitut, hvortil vi har udfærdiget et tinglysningsrids med angivelse af aftalens geografiske placering. Vi sørger for den nødvendige myndighedsbehandling og for tinglysning af servitutter på din ejendom. Tinglysningen sker i den digitale tingbog.

Vil du gerne vide mere om tinglysning af servitutter, eller hvordan vi kan hjælpe dig med tinglysning eller at forstå servitutter på din ejendom, så kan du kontakte os.