Skøde - Tinglysning af ejerskab

Når en ejendom handles helt eller delvist skal ændringen af ejerskab tinglyses i Tingbogen.

Rådgivning og tinglysning

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører foretager vi tinglysning af arealoverførselsskøder eller andre adkomstdokumenter, når der er brug for adkomstændring i forbindelse med gennemførslen af en matrikulær sag. Hvis man handler en del af sin ejendom med en meget lav værdi, kan adkomstændringen måske foretages som en tinglysning i Tingbogen af værdierklæring/mini-skøde, hvorved man sparer stempelgebyret til tinglysningsretten.

Vi står klar til at rådgive dig om, hvad der giver bedst mening i netop din sag.