Optimering af jordhåndtering

Minimering af jordhåndtering

Det er dyrt at flytte jord. Det koster tid, penge, energi og ofte brændstof.

Vi har kompetencerne og værktøjerne til at minimere jordhåndteringen allerede på projektstadiet. Vi indmåler det nuværende terræn på en tom projektgrund. Herefter bruger vi boreprøver fra geoteknikeren for at beregne råjordsplanum, og beregner på baggrund heraf volumen af muldjorden. Muldjorden kan typisk benyttes til jordvolde og rekreative arealer på projektgrunden. Når råjordsplanum kendes, kan bebyggelse og befæstelse placeres i den optimale kote, så der ikke skal afrømmes eller tilføres mere råjord end højest nødvendigt. Vi samarbejder med de tilknyttede arkitekter og ingeniører om projekteringen, så alle aspekter håndteres.

Vi slutter ofte af med at beregne en 3D-overflade for det færdige terræn, som kan lægges direkte ud i gravemaskinen. Kontakt os gerne, hvis du har behov for en snak om optimering af jordhåndtering.