Afsætning af skel

Skelfastlæggelse og skelretablering – hvor er skellet?

Hvis der opstår tvivl om, hvor skellet ligger mellem to ejendomme, er det kun en beskikket landinspektør som kan hjælpe. Der skal en landinspektør på banen, hvis de gamle skelpæle er forsvundet, eller der er strid om skellets placering.

Vi kan vi ud fra de oprindelige måleblade og matrikelkort mål reetablere skellet eller hjælpe med at finde de gamle skelpæle frem igen.

Skelfastlæggelsen er ofte en ydelse, som følger med mange af vores andre ydelser. Hvis vi f.eks. skal afsætte et byggeri, skal vi ofte starte med skelfastlæggelsen, så det sikres, at byggeriet placeres lovligt ift. skel.

Kontakt os hvis du ønsker et konkret tilbud på fastlæggelse og reetablering af dit skel.