Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fingeren på pulsen i lokalsamfundet

FN’s verdensmål nummer 11 handler om at skabe bæredygtige lokalsamfund. Vi elsker vores nærområder, hvor vi har deltaget i projekter, der har forbindelse til en forbedret offentlig transport. Vi har blandt andet været med til at kontrolmåle skinnerne til letbanen i Aarhus. Derudover har vi lavet målinger til Randers Regnskov og til en støjvold i Tivoli Friheden, som er med til at fremme forskellige kulturelle tiltag i vores nærområder.

Vi bestræber os på at være synlige i hele Danmark og Østjylland, men især i Kronjyllands hovedstad, Randers. Vi er stolte af at kunne deltage i  forskellige, kulturfremmende projekter. Vi har fingeren på pulsen i lokalsamfundet – det er med stolthed lysende fra vores øjne, at vi kalder os selv for randrusianere.

Hvor højt må man bygge i skel?

FN's Verdensmål og ESG-nøgletal

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører går vi op i en bæredygtig udvikling

FN Verdensmål #3

Sundhed og trivsel

 

 

 

FN Verdensmål #4

Kvalitetsuddannelse

 

 

 

FN Verdensmål #5

Ligestilling mellem kønnene 

 

 

FN Verdensmål #12

Ansvarligt forbrug og produktion