Ekspropriation

Ekspropriation

Det ejerskifte, der sker, når offentlige myndigheder overtager en privat ejendom, kaldes for ekspropriation. Ved ekspropriation udfører Bjørn Christiansen Landinspektører opmåling, foretager afmærkning af de eksproprierede arealer og udarbejder materialet for ekspropriationen, åstedsforretning og eventuel taksation inkl. kortbilag.

Vi fungerer desuden ofte som teknisk sagkyndig i forbindelse med ekspropriationer, så både myndighed og ejerne af de involverede ejendomme kan stille spørgsmål til skel, tinglyste servitutter, ekspropriationens udstrækning mv.

Vil du vide mere om, hvordan vi hjælper offentlige myndigheder i arbejdet med ekspropriationer, kan du kontakte os.