Bygning på fremmed grund

Når en ejendom handles helt eller delvist skal ændringen af ejerskab tinglyses i Tingbogen.

Bygning på fremmed grund

Bygning på fremmed grund eller bygning på lejet grund, som det også kaldes, er en bygning, et anlæg eller lignende, som er ejet af en anden end den, som ejer den grund, hvorpå bygningen eller anlægget er beliggende. 

En bygning på fremmed grund kan både handles og belånes, lige som andre ejendomstyper. Men frem for at eje grunden, hvor på ens bygning eller lignende er placeret, lejer man i stedet arealet af grundejeren. 

Der er intet krav om, at en bygning på fremmed grund skal være registreret og oprettet, det er helt op til ejeren af bygningen eller anlægget. Det vil dog i mange tilfælde blive relevant for bygningsejer at få bygningen på fremmed grund registreret og oprettet som bygningsblad i Tingbogen, da det er en forudsætning for at kunne optage lån i sin bygning. Samtidig giver det mulighed for at tinglyse sin adkomst (sit ejerskab) til bygningen, så man er sikret i forhold til nye ejere (det, der i juridisk tale kaldes tredje mand). 

Et bygningsblad baseret på en bygning på fremmed grund er det dokument i Tingbogen, hvoraf det fremgår, hvem der ejer bygningen eller anlægget og hvilke pantehæftelser og andre byrder, der er på bygningen. 

Registrering af en bygning på fremmed grund skal foretages af en landinspektør med beskikkelse. Landinspektøren sørger for registrering af bygningen hos Geodatastyrelsen og herved oprettelse af et bygningsblad hos Tinglysningsretten. 

Registreringen baserer sig ofte på en opmåling af bygningen i samspil med lejekontrakten mellem bygningsejer og grundejer samt bygningsoplysningerne i BBR-registret. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom, hvis man f.eks. har fået bygget til sit sommerhus, da tilbygningen ikke automatisk bliver føjet til det eksisterende bygningsblad. 

Mange banker og pengeinstitutter stiller krav om opdaterede bygningsblade forud for optagelse af lån. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på hvilken bygning ens ”bygningsblad” ret faktisk omhandler. Hvis ikke bygningsbladet er opdateret, kan man ikke være sikker på, at man faktisk kan tilbyde banken sikkerhed i den nye udestue eller ekstra værelsesafdeling. 

Du kan også være i den situation, at bygningen på din lejede grund er blevet skiftet ud. Måske har en tidligere ejer nedrevet et gammelt sommerhus for at opføre et nyt, og i sådan et tilfælde, er det vigtigt at få nedlagt sit gamle bygningsblad og oprettet et nyt, da det ellers kan være meget svært at få lov til at optage et lån i bygningen.   

Hvis du har brug for oprettelse, opdatering, nedlæggelse mv. af din bygning på fremmed grund eller dit bygningsblad, er vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører altid klar til at hjælpe med at finde den bedste løsning for din situation. Hvis du vil høre mere, kan du skrive eller ringe til os, så hjælper vi dig godt på vej.  

Ny bekendtgørelse om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v.

Pr. 1. januar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om bygninger på fremmed grund i kraft. I den forbindelse er registreringsprocessen for bygninger på fremmed grund og oprettelse af bygningsblade blevet ændret markant. Det er nu Geodatastyrelsen, som er ansvarlige for registreringen, og det er på anmodning fra dem, at Tinglysningsretten tager stilling til, om der kan oprettes et nyt bygningsblad i Tingbogen. Dette adskiller sig betydeligt fra tidligere, hvor Tinglysningsretten alene stod for oprettelse og nedlæggelse af bygningsblade.

Med den nye bekendtgørelse følger også nogle nye spændende muligheder for bygninger på fremmed grund. Tidligere var man nødt til at have et bygningsblad pr. bygning, som man ønskede at optage lån i. Det sammen gjorde sig gældende for tilbygninger, som også skulle oprettes som et nyt separat bygningsblad, da det tidligere ikke var muligt at opdatere eller ændre et eksisterende bygningsblad. I dag er der nu bl.a. åbnet for

oprettelse af bygningsblade, som opfatter mere end én bygning eller anlæg

sammenlægning af eksisterende bygningsblade

opdatering af bygningsblade i forbindelse med tilbygninger eller et anneks

Alt sammen noget, som gør bygninger på fremmed grund mere fleksibelt. 

Måske åbner lovændringen også nye døre for dig? Ring eller skriv til os for en uforpligtende snak om dine muligheder.