Ejendomsvurderinger

Ejendomsvurderinger – er min vurdering korrekt?

Ejendomsvurderingssystemet har været under stor forandring de senere år. Store summer er brugt på at lave et system, som skal vurdere til tidssvarende og realistiske priser.

De endelige vurderinger bliver udsendt af Vurderingsstyrelsen i løbet af de kommende år, foreløbige vurderinger er allerede offentliggjorte.

Grundlaget for vurderingerne er offentligt tilgængelige data i form af handelspriser, BBR-oplysninger, kommune- og lokalplandata mv.

Ved modtagelsen af foreløbige og endelige ejendomsvurderinger, er det ejernes eget ansvar at undersøge om grundlaget for vurderingerne er korrekte. Vi vil anbefale at man, hvis der er tvivl om vurderingen er foretaget på korrekt grundlag, kontakter os for at søge rådgivning.

Vi er som landinspektører eksperter i at undersøge om registerdata for din ejendom er korrekt. Vi oplever ofte at f.eks. lokalplaner ej er indført korrekt i registeret, så vurderingen ikke foretages korrekt.

En for høj vurdering kan have store økonomiske konsekvenser. Der er set eksempler på at grundværdier som er flere millioner for høj, resulterer i ekstra årlige skatter på titusindvis af kroner.

Kontakt os for en professionel gennemgang af grundlaget for din ejendomsvurdering.

Vurderingsstyrelsen tager ikke hensyn til tinglyste servitutter!

På langt de fleste ejendomme er der tinglyst en eller flere servitutter. Servitutterne kan omhandle byrder i form af byggelinjer, kloakledninger, krav om særlig byggestil, udstykningsforbud eller lignende. Tinglyste servitutter er som oftest værdinedsættende for en ejendoms værdi. Vurderingsstyrelsen giver ansvaret for at fremsøge servitutterne til den enkelte ejer. Det er en opgave som de færreste kan forventes at overkomme. Vi er som landinspektører erfarne i og effektive til at undersøge servitutter.

Undersøgelse af vurderingsgrundlag for grundværdi og ejendomsværdi

Få en gennemgående undersøgelse af registerdataene for dit parcelhus, hvor vi undersøger om vurderingsgrundlaget er i orden:

Vi undersøger:

  • Tinglyste servitutter med betydning for værdien.

  • Åbenlyse fejl i BBR (Forkert etageantal, manglende bygninger, mv.)

  • Fejl i matrikelkort samt i registreret grundareal

  • Fejl i registreret plangrundlag.

Hvis vores undersøgelser viser, at grundlaget ikke er i orden, udfærdiger vi materiale, som kan bruges til indsigelse/klage til Vurderingsstyrelsen.

Kontakt os gerne for at få en uforpligtende snak om grundlaget for din vurdering.