Ejendomsvurdering

Har du modtaget en foreløbig vurdering af din ejendom for 2024?

I 2024 skal man betale boligskat af den offentlige ejendomsvurdering for 2022. Den vurdering er dog ikke helt færdige, og du skal derfor betale skat af en foreløbig ejendomsvurdering. De endelige vurderinger forventes af blive udsendt fra 2025.

Med de foreløbige vurderinger bliver ejendomsværdien og grundværdien beregnet anderledes end tidligere. Fremadrettet bliver man bl.a. beskattet af den optimale økonomiske udnyttelse af grunden. Derfor kan der i nogle tilfælde ses en stor forskel fra de tidligere vurderinger til de nye, foreløbige ejendomsvurderinger.

Dog er der nogle relevante faktorer, som den foreløbige vurdering ikke inddrager, som kan have væsentlig betydning. Nogle af de relevante faktorer, der ikke tages forbehold for i vurderingerne: Tinglyste servitutter, gamle plandokumenter eller lokalplaner, som ikke er registreret korrekt samt fejlagtige registerdata såsom BBR.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører tilbyder vi at undersøge din ejendom, hvis du mener, at din foreløbige vurdering er forkert. Vi gennemgår bl.a. plangundlaget for din ejendom herunder lokalplan og kommuneplan, for at se, om der er begrænsninger på din ejendom, som den foreløbige vurdering ikke tager med. Vi undersøger tinglyste servitutter, som kan begrænse råden over din ejendom væsentligt, da der ikke tages højde for servitutter i de nye ejendomsvurderinger. Vi gennemgår også dine BBR-oplysninger, som benyttes som grundlaget for beregningen af din ejendomsvurdering. Hvis BBR-oplysninger for ejendommen er forkerte, vil det have betydning for ejendomsværdien.

Hvis du har modtaget en foreløbig vurdering, som du mener er forkert, skal du være velkommen til at tage fat i os til en snak om dine muligheder for omvurdering og klage iht. til de foreløbige ejendomsvurderinger.

Hvad er en situationsplan?
Ejendomsvurdering