120 år med måling og rådgivning

Bjørn Christiansen Landinspektører har eksisteret siden 1901. Vi værner om vores historie,
samtidig med at vi konstant fornyer os og tilpasser os samfundets og vores kunders
udfordringer.

Christian Møller var en energisk landinspektør og var med til at præge udviklingen i Randers og omegn. Han var med til at sørge for gadegennembrud i Randers bl.a. Tørvebryggen ligesom han var foregangsmand for kloakeringen af Langå By. Han var en populær Randersborger – meget social og tænkte meget på sine medmennesker. Christian Møller var også meget humoristisk og skrev tit små digte i sine målebøger. Det var et enkeltmandsfirma, hvor Christian Møller både målte op, konstruerede og tegnede alt i hånden.

Christian Møllers enke solgte firmaet til landinspektør Einar Brinch.

Brinch ejede firmaet fra 1936-1940 og udførte i denne periode bl.a. en hel del landevejsmålinger.

Landinspektør Bjørn Christiansen overtog firmaet den 09.04.1940 og firmaet fik navnet Landinspektørfirmaet Bjørn Christiansen.

Bjørn Christiansen udviklede allerede fra starten firmaet og havde flere ansatte, hvor mange blev i firmaet i mange år. Bjørn Christiansen udstykkede mange af de parcelhusgrunde, som blev udstykket i 50 og 60érne.

Landinspektørerne Ole Rohde Andersen og Jacob Norholt indtrådte som partnere i firmaet i hhv. 1970 og 1973. Bjørn Christiansen udtrådte af firmaet på sin 70 års fødselsdag i 1981 efter 41 års virke som landinspektør.

Ole Rohde Andersen og Jacob Norholt drev firmaet sammen med de ansatte og var i årenes løb med i mange af de store udstykninger og jordfordelinger i Randers og omegn.

I 2000 overtog landinspektør Lars Gorm Andersen Ole Rohde Andersens (37 år i firmaet) andel af firmaet.

Med Lars Andersen kom firmaet ind i ny tidsalder. Nye instrumenter og mere EDB blev indført for at gøre firmaet klar til et nyt årtusinde.

I 2008 solgte Jacob Norholt (43 år i firmaet) sin andel til landinspektør Anne Kristine Munk Mouritsen. Hendes interessefelt var landbrugssager, så firmaet var igen med i store jordfordelinger. Anne ønskede efter 8 år som indehaver at få andre udfordringer og udtrådte af firmaet den 01.01.2016.

Landinspektør Henrik Birch-Præst indtræder samme dag som indehaver.

Firmaet har frisket sit navn lidt op og vi hedder nu Bjørn Christiansen Landinspektører – men vi er nok lige så kendte som ”Landbjørn”.

Vi er med Lars og Henrik ved roret et moderne landinspektørfirma med knap 20 ansatte – beskikkede landinspektører, landinspektørassistenter, måleteknikere, tekniske- og kontor assistenter og trainees . Det er ikke titler vi går mest op i – men at vi som mennesker trives på jobbet og får lov til at udfolde os og bruge de evner vi hver især har uanset uddannelse. Vi går op i at yde en god service og hjælpe vores kunder på den bedste måde.

Vores arbejdsområde udvikler sig hele tiden – så der er sket meget siden Møller drog afsted med tog eller hesteryg for at måle op. Nu er det ikke kun opmåling et landinspektørfirma beskæftiger sig med. Vi er med helt fra starten af mange forskellige slags projekter f.eks. lokalplanlægning opdeling af bygninger i ejerlejligheder, volumenberegninger, jordfordelinger mv. Vi arbejder over det meste af Jylland og har også opgaver på Sjælland og Fyn.