Hvad er en landinspektør?

Hvad laver en landinspektør?

For at blive landinspektør, skal man have taget en 5-årig uddannelse i landinspektørvidenskab. Efter endt uddannelse vil arbejdsopgaverne spænde bredt – alt fra kontoropgaver med rådgivning, syn- og skønssager,  ejendomsret og arealforvaltning til arbejde i ‘marken’, hvor der foretages opmåling og kortlægning af områder. Vi er også at finde på byggepladser, hvor vi sikrer, at byggeriet foregår rigtigt – det gør vi gennem præcise opmålinger og kortlægning af matrikel med mål. 

Derudover har en beskikket landinspektør gennem lovgivning eneret til at lave matrikulært arbejde. Det er altså kun en landinspektør med beskikkelse, der for eksempel kan lave udstykninger af grunde og ændre på skel mellem ejendomme. 

For at få beskikkelse som landinspektør, skal man først have taget den 5-årige landinspektøruddannelse, hvorefter man minimum skal have 3 års erfaring med relevante opgaver som landinspektør. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er målet, at alle vores landinspektører skal have beskikkelse på sigt. 

Bygningsarbejder der arbejder ved fundamentsokkel