Opførelse af bygning i skel

Må man bygge i skel?

Det korte svar er: måske. 

Reglerne for bebyggelse i nærheden af skel er beskrevet i bygningsreglementet. Hvis der er vedtaget en lokalplan eller tinglyst servitutter på ejendommen, kan reglerne dog godt være nogle andre. I det følgende tages der udgangspunkt i de generelle regler fra bygningsreglementet for .

Beboelse må man som udgangspunkt aldrig bygge i skel mod nabo, vej eller sti. Det tætteste man må bygge på skel ved opførsel af beboelse er 2,5 meter. 

Ift. opførelse af sekundær bebyggelse er reglerne mere lempelige. Det er muligt at få tilladelse til at bygge mindre, sekundære bygninger såsom skur, carport, drivhus og andre, ikke beboelige bygninger i skel eller tættere på skellet end de 2,5 meter. Der er dog en række krav, der skal overholdes – den mindre, sekundære bygning må ikke overstige 2,5 meter i højden eller have en facadelængde i skel på mere end 12 meter.

Alle bygninger skal der som udgangspunkt søges byggetilladelse til, både boligbebyggelse og sekundær bebyggelse.

Har du brug for opmåling af skel, så du er sikker på, du ikke overtræder nogle regler? Så kontakt Bjørn Christiansen Landinspektører – vi har styr på skel og mål.

Hvor tæt må man bygge på skel?