Maskinstyring

Opsætning og brug af maskinstyringdata

Maskinstyring effektiviserer jeres jordarbejde!

Maskinstyringen sparer tid, penge og ressourcer. Vi ved, hvor vigtigt det er, ikke at skulle flytte mere jord end højest nødvendigt. Derfor hjælper vi også med at optimere udnyttelsen af de tilgængelige jordtyper. Måske kan noget af den afrømmede muld fra byggefeltet bruges til en støjvold? Måske giver det mening at justere projektets koter lidt, så der ikke skal køres jord væk fra pladsen?

Projektmaterialet fra ingeniøren/arkitekten kan være både i 2D og 3D. Vi hjælper gerne med at rejse 2D-materiale til en brugbar 3D-model. Vi kan også indlægge ledningsoplysninger, byggefelter, fremtidige vejtracéer mv. Kun fantasien sætter grænser!

Vi leverer maskinstyring i alle gængse formater. Vi har erfarne medarbejdere, med baggrund i entreprenørbranchen, som gerne hjælper med indlæsning, opsætning og brug af maskinstyringsdata.

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine behov for maskinstyring.