Teknisk opmåling og situationsplan

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver art, udarbejder vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører situationsplan og projekteringsgrundlag.

Situationsplan og projekteringsgrundlag

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver art, udarbejder vi hos Bjørn Christiansen Landinspektører situationsplan og projekteringsgrundlag.

Situationsplanen kan indeholde alle faste genstande på stedet, som f.eks. bygninger, træer, veje og stier, belægning, installationer samt matrikelskel, ledningsanlæg, oversigtsarealer og byggelinjer højdekurver/koter mm.

Vi er eksperter i at afklare kundens behov, så vi får målt alt det nødvendige i første forsøg. Vi benytter de målemetoder og det måleudstyr, der giver det bedste resultat set i forhold til kundens vægtning af tid, pris og nøjagtighed. Vi håndterer og udfører blandt andet også 3D scanning, der med laser skarp præcision sikrer dig, at dine opmålinger sidder lige i skabet. 3D laserskanning er et præcist og effektivt værktøj, som kan få dig hurtigt videre i den proces.   

Situationsplanen kan anvendes direkte i den videre projekteringsfase og leveres digitalt i 2D eller 3D efter ønske og i de fleste gængse dataformater til f.eks. Autocad, Microstation og Revit – eller som en helt almindelig pdf. Planen kan også anvendes til kontrol og dokumentation i f.eks. forsikringssager eller til brug for besvarelser i syn- og skønssager.

Har du brug for rådgivning omkring opmåling, syn og skøn, eller skal vi hjælpe dig med at måle op – tøv ikke med at kontakte os.