Arealoverførsel

Arealoverførsel

Når man ønsker at flytte areal fra en ejendom til en anden, skal det gøres ved en matrikulær sag, en såkaldt; arealoverførsel. Om du skal handle et stykke af baghaven eller sælge halvdelen af en landejendom er det nødvendigt at tage fat i din lokale landinspektør, som kan hjælpe dig med din arealoverførsel.
Kontakt os gerne via vores kontaktformular eller på tlf. 86 42 24 77 til en uforpligtende samtale – så finder vi den bedste løsning til dig.

Hvorfor en arealoverførsel?
En arealoverførselssag hos din landinspektør er nødvendig når du handler dele af din ejendom, fordi ændringer af ejendomme skal registreres i Matriklen og indføres i Tingbogen, før handlen har retsgyldighed for fremtiden.

En arealoverførsel skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, og må ikke være i strid med tinglyste byrder. Hvis ikke sagen er det, kan handlen ikke gennemføres. Alt efter om din ejendom ligger på landet eller i byen, ligger indenfor et lokalplanområde eller ej, eller har mange eller få tinglyste servitutter, er der måske nogle bestemte forhold, som du skal være opmærksom på, og som kan have indflydelse på dine muligheder. Alt det kan din landinspektør hjælpe dig med at få overblik over.

Etablering af et nyt skel
I mange tilfælde vil en arealoverførsel kræve, at der etableres et ny skel. Vi foretager præcise opmålinger, og hjælper med at få placeret skellet i henhold til jeres ønsker til f.eks. arealstørrelse og afstande mv., så I, efter sagen, står med den bedst mulige løsning for jer. En af udfordringerne ved et nyt skel kan være, at få det placeret, så det ikke er i strid med byggeretten. Når man frasælger en del af sin ejendom, skal man f.eks. stadig overholde bestemmelser om bebyggelsesprocent, bygningers afstand til skel osv. Det kan derfor være vigtigt at søge hjælp og rådgivning, så man ved hvilke muligheder man har, og hvilken betydning det har/kan få for ens ejendom.

Tinglysning af arealoverførsel
Når man overfører et areal fra en ejendom til en anden, skal overdragelsen tinglyses i Tingbogen. Overdragelsen tinglyses normalt som et skøde med tilhørende tinglysningsrids, eller som et andet overdragelsesdokument, hvis værdien er tilpas lav. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører foretager vi ofte tinglysning af skøde eller overdragelsesdokument i forbindelse med en arealoverførsel og vi vil derfor også gerne rådgive dig om hvilken løsning der kan give bedst meningen i din situation.

Er der pant i den ejendom der skal arealoverføres fra?
For at et areal kan overføres fra en ejendom til en anden, skal arealet enten være fri for pant eller være omfattet af det samme pant, som ligger på modtagerejendommen. Der findes flere muligheder for håndtering af lånene på en ejendom i forbindelse med en arealoverførsel, men i mange tilfælde er det din bank eller dit realkreditinstitut, som skal sørge for, at arealet bliver fritaget for pant, ved at tinglyse fritagelsen i Tingbogen, en såkaldt relaksation. Hvis arealet der handles, er af relativt lav værdi, kan der være andre muligheder. Hvis du vil vide mere om netop dette, kan du skrive til os via vores kontaktformular her på hjemmesiden eller ringe til os for en uforpligtende snak på tlf. 86 42 24 77.

Arealoverførsel og landbrugsejendomme
Når en eller flere ejendomme i en arealoverførsel er landbrugsejendomme, skal er også tages højde for Landbrugsloven. Der er i Landbrugsloven gode muligheder for arealoverføre både mellem landbrugsejendomme og fra en landbrugsejendom til f.eks. en lille ejendom i landzonen. Når man vil arealoverføre mellem landbrugsejendomme, skal man være særligt opmærksom på Landbrugslovens bestemmelser om bopælspligt og lovens afstandsbestemmelser, som bl.a. foreskriver hvor langt der må være fra stuehuset på en landbrugsejendom og ud til ejendommens fjerneste jordstykker. Vi arbejder dagligt med Landbrugsloven, og kan derfor også rådgive dig om dine muligheder, hvis du ønsker at købe eller sælge jord fra en landbrugsejendom.

Landinspektør sætter skælpæle op
Hvor tæt må man bygge på skel?
Hvad er en landinspektør?