Beregning og opmåling af BBR-arealer

Styr på BBR

Det er den enkelte ejer af en ejendom, som er ansvarlig for bygningernes registrering i BBR. Men hvad er BBR? Bygnings- og boligregistret (BBR) er stedet, hvor informationer om boliger er registreret. Kort fortalt er BBR-registret stedet, hvor du kan finde dine ejendomsoplysninger. Oplysninger fra BBR bruges i de offentlige ejendomsvurderinger – det er derfor en god idé at have styr på dine BBR-arealer.

For gamle bygninger stammer BBR-arealerne ofte fra ejerens egen indberetning ved registerets oprettelse i 70’erne. Nogle bygninger har aldrig været målt op, hvorfor der erfaringsmæssigt ofte er store fejl i de registrerede arealer. Andre bygninger er med tiden blevet bygget om, har fået ændret tagkonstruktion, tilføjet kviste, inddraget bagtrapper mv. Alt sammen noget, som kan medføre en ændring af bruttoetagearealerne. Vi er hos Bjørn Christiansen Landinspektører altid ajour med den gældende lovgivning, og vi er eksperter i opmåling af alle typer bygninger med henblik på indberetning af arealer til BBR.

Vi assisterer ofte ejendomsudviklere på projektstadiet for at gennemregne projekttegninger og lave bruttoetagearealopgørelse iht. BBR. Dermed har projektudvikleren mulighed for at korrigere i projektet for at opnå en mere hensigtsmæssig arealopgørelse ift. boligstøtteloven samt disponering af byggeretter mv. Skal du have styr på BBR? Så tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende snak.