Hvem kan måle min grund op?

Hvem kan opmåle min matrikel?

Som udgangspunkt kan både en landinspektør og en landmåler opmåle en matrikel. Ofte har en landmåler mere praktiske opgaver såsom at udføre målinger. En landinspektørs rolle spænder både over de praktiske opgaver med opmåling, men derudover har landinspektører nogle beføjelser, som kun beskikkede landinspektører har. For eksempel er det kun en beskikket landinspektør, der kan fastlægge og ændre på skellet mellem to ejendomme.

En landmåler er god på en byggeplads for at sikre, at alle målinger er korrekte således byggeriet kan fortsætte. Skal skelpælen flyttes og registreres hos myndighederne, er det kun er beskikket landinspektør, der kan varetage opgaven. I praksis arbejder landmålerne og landinspektørerne sammen om opgaverne. Det vil ofte være landmåleren som du får besøg af på stedet, mens landinspektøren sikrer at sagerne kører og blvier registreret korrekt.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører råder vi over de bedste landmålere og landinspektører – skal du have flyttet en skelpæl eller afsat dit skel? Du kan kontakte os her, så finder vi den bedste løsning til dig.

Hvem kan måle min jord op?