Ejendomsberigtigelse

Hvad er en ejendomsberigtigelse?

En ejendomsberigtigelse skal laves, når der over tid er sket en ændring af det fysiske skel. Det kan for eksempel være, at du har vundet hævd over et stykke jord, hvis du i mindst 20 år har benyttet et stykke af naboens areal.

En ejendomsberigtigelse er en matrikulær ændring, hvor matriklen opdateres og tilpasses skelforholdene i marken som følge af hævd (efter minimun 20 års ejersråden).

Berigtigelse som følge af hævd kræver, at begge parter er enige om at der er tale om hævd.

Det er meget vigtigt, at oplysningerne i matriklen står oplyst korrekt, da det kan have betydning for dig – specielt med henblik på de nye ejendomsvurderinger, hvor en for høj ejendomsvurdering kan have store, økonomiske konsekvenser for dig.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører står vi klar til at lave din ejendomsberigtigelse. Vi står både for opmåling og alt papirarbejdet med registrering i Matriklen. Kontakt os, så tager vi en snak om dine muligheder.

Naturområde omkring en mark med træer