IBS-attest

Hvad er en IBS-attest?

En identitets- byggelinje- og servitutattest også kaldet IBS-attest, er en attest, der skal dokumentere, om de gældende lovkrav bliver overholdt i et byggeri – der skal altså være overensstemmelse mellem de oplysninger, der står i IBS-attesten og lovkravene. 

Identitet dækker over de forhold, der vedrører en ejendoms identitet: det kan eksempelvis være ejerforhold, adressen, eller hvor stor ejendommen er. 

Byggelinje dækker over de forhold, der er begrænset af lovmæssige forhold: det kan eksempelvis være, hvor tæt du må bygge på skel. 

Servitut dækker over de servitutter, der er tinglyst i ejendommen: det kan eksempelvis være, at naboen har ret til at krydse din grund for at tilgå sin egen, eller hvor høj din hæk må være. 

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører er vi eksperter i IBS-attester! Vi udarbejder dem med stor professionalisme og sørger for, at du overholder alle forhold og lovkrav i forbindelse med dit byggeri. Har du brug for at få udarbejdet en IBS-attest? Så kontakt os endelig – vi står klar til at hjælpe dig.

ibs attest hvad er det