Landinspektørrids

Hvad er et landinspektørrids?

Et landinspektørrids er et kort eller en grundtegning over alle de oplysninger f.eks. skel, servitutter og bygninger, der findes på et areal. Man kan altså kalde et landinspektørrids for en form for teknisk tegning, som landinspektører laver over matrikler, der kan dokumentere og visualisere alt information, der må være på matriklen. 

I byggetilladelser er der ofte vilkår om at der skal indsendes et landinspektørrids til kommunen. Landinspektørridset viser et planlagt byggeris placering ift. skel, tinglyste servitutter og byggelinjer.

Vores landinspektørrids afleveres typisk i PDF og DWG, hvilket er en mere moderne og digital udgave end på billedet. Billedet er en original opmåling fra Bjørn Christiansen, som var ejer af virksomheden fra 1941 til 1980.

Har du brug for et rids af din matrikel eller dit byggeri så kontakt os endelig! 

Teknisk tegning af landinspektør