Hvad er hævd?

Hvordan vinder man hævd?

Ordet hævd stammer fra oldnordisk, og betyder ’det, man har’, men hvad betyder det i praksis? Man kan vinde hævd, hvis man i en vis periode synligt har benyttet sig af et areal eller en grund, som ikke er ens egen, men f.eks. naboens. Det kan være, at et stykke af din have egentlig befinder sig på naboens matrikel, eller måske står din hæk inde ved naboen – hvis det er tilfældet, og hvis det har været tilfældet de seneste 20 år eller mere, kan du vinde hævd på det areal, så det bliver en del af din ejendom. Ved hævd ’vinder’ man altså ejendomsretten til et givent areal.

Når du har vundet hævd, skal det opmåles og registreres i Matriklen af en landinspektør. Det er vigtigt, at dine ejendomsoplysninger står korrekt. Matriklen er et ejendomregistreringsregister som bl.a. indeholder mål til skel. Der er dog situationer, hvor du ikke kan vinde hævd på trods af, at du synligt har rådet over et areal i 20 år eller mere – du kan f.eks. ikke vinde hævd hvis der har været en klar aftale om at du har måtte benytte naboens areal.

Er du i tvivl, om du råder over et areal, du kan vinde hævd på, eller har du brug for hjælp til at starte processen med at registrere en hævdvunden ejendomsret, kan du kontakte os – så hjælper vi dig gerne

Naturområde omkring en mark med træer