Tinglysning i Tingbogen

Hvad er tinglysning?

Du har måske hørt om tinglysning i Tingbogen, men hvad er en tinglysning egentlig? Tingbogen er det offentlige register som sikrer adkomst, servitutter og hæftelser overfor tredjemand.

Adkomst er en sikring af ejerforholdene på en ejendom. Det er bl.a. her skødet blivet tinglyst.

Hæftelser er en sikring af pant i ejendomme. Det er bl.a. her realkreditlån og banklån med pant i ejendommen bliver tinglyst. 

Servitutter er en sikring af byrder og begrænsninger på en ejendom. Der vil f.eks. ofte være tinglyst en servitut om vejbyggelinje, hvis du bor ud til en større hovedvej. 

Som oftest har man som almindelig boligejer nogenlunde styr på adkomst og hæftelser på ens ejendom. Vi oplever dog ofte at der kan være tvivl om hvilke servitutter der er tinglyst på ens ejendom. I sær gamle servitutter kan være svære at genfinde, stedfæste og fortolke

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører har vi styr på dine tingbogsoplysninger, hvad end det er allerede eksisterende tinglysninger, eller hvis du skal have en ny tinglysning i Tingbogen. Kontakt os endelig, hvis du skal have styr på de tinglysninger, der er registreret i Tingbogen, og derfor har betydning for dig og din ejendom.

Hvad er tinglysning?