Højde på dit hus

Hvor højt må jeg bygge mit hus?

Hvis ikke andet er angivet i lokalplan eller tinglyste servitutter må du bygge 1,4 x afstanden til din nabos skel. Hvis du bygger så tæt på skellet, du må – 2,5 meter – må den del af bygningen, der står op ad skellet være 3,5 meter højt. Jo længere væk fra skellet, du kommer, jo højere må bygningen også være – dog med en maksimumshøjde på 8,5 meter. Den del af bygningen, der er 5 meter fra skellet, må altså højst være 7 meter høj.

Hos Bjørn Christiansen Landinspektører kommer vi gerne ud og måler på din ejendom, så du med sikkerhed ved, hvor høj din bygning må være. Kontakt os – vores hold af dygtige landinspektører og landmålere står altid klar med måleudstyrret. 

Hvor højt må man bygge 2 5 meter fra skel?