Aflysning af servitut

Hvordan aflyser man en servitut?

For at ophæve eller aflyse en servitut, skal den tinglyste servitut først findes i Tingbogen. Når det er sket, skal der laves en aflysningspåtegning, som skal underskrives af den, der har påtaleret. Den, der har påtaleret, vil også stå oplyst i Tingbogen. Den påtaleberettigede er den person, der har ret til at håndhæve servitutten – hvis der eksempelvis står i servitutten, at naboen må krydse din grund, er det formentlig naboen, der har påtaleret til servitutten, og det er derfor naboen, der skal underskive aflysningspåtegningen.

Ved gamle servitutter kan det være vanskeligt at finde de påtaleberettigede. Her vil det ofte være nødvendigt at få hjælp af en landinspektør, som kan gennemsøge arkiverne for gamle matrikelkort med mål, gamle skøder mv. for at fremsøge, hvem der kan have arvet påtaleretten.

Hos Bjørn Christiansen er vi eksperter i servitutter. Kontakt os, hvis du har brug for at få aflyst en servitut – så tager vi en snak om dine muligheder. Vi har styr på all servitutter i din ejendom.

Hvad er en lokalplan?