Nedlæggelse og omlægning

Nedlæggelse og omlægning​

Når en privat fællesvej skal slettes eller omlægges på matrikelkortet, foregår det igennem en matrikulær sag hos landinspektøren.

Når en privat fællesvej skal slettes fra matrikelkortet, skyldes det ofte en nedlæggelse af en eksisterende vej eller sletning af vejlinjer, som viser en vej, der ikke længere eksisterer. En omlægning bruges gerne, når vejens fysiske forløb ikke stemmer overens med forløbet på matrikelkortet, eller hvis vejen skal flyttes for at imødekomme forskellige hensyn.

Hvis man gerne vil nedlægge eller omlægge en privat fællesvej på sin ejendom, er der en række forhold man skal være opmærksom på. Er vejen eneste adgang til en ejendom? Er der andre vejberettigede til vejen? Har vejen måske været nedlagt fysisk i hævdstid? Kræver nedlæggelsen afgørelse fra kommunen? Osv.

Vi kan hos Bjørn Christiansen Landinspektører yde den rette rådgivning, som giver dig overblik over, hvordan netop din sag skal gribes an.