Opdeling og forandring af ejerlejligheder

Opdelinger og ændringer

Når der sker ændringer af en ejerlejlighed, eller der oprettes en ny ejerlejlighedsejendom, skal ejerlejlighederne opmåles, og ændringerne registreres i matriklen. Det kan vi hjælpe dig med. Matriklen er det register, hvor alle matrikulære forhold er noteret. Der findes en række krav til opdeling af ejerlejligheder – dem har vi selvfølgelig styr på, at du overholder gennem hele byggeprocessen.

En ejendom kan, hvis den opfylder ejerlejlighedslovens betingelser, opdeles i ejerlejligheder, som dermed selvstændigt kan sælges og belånes. Hos Bjørn Christiansen Landinspektører starter vi med en indledende vurdering af, hvordan ejendommen kan opdeles ifølge bestemmelserne i ejerlejlighedsloven. Dernæst vurderer vi i samarbejde med dig, hvordan opdelingen kan gennemføres mest optimalt. Vi foretager en opmåling af ejerlejlighederne, som ligger til grund for arealberegningen af de individuelle ejerlejligheder.

Hvis du ønsker at overføre arealer mellem allerede opdelte ejerlejligheder, sammenlægge ejerlejligheder eller nedlægge andelsboliger og omdanne dem til ejerlejligheder, så er vi også klar med den nødvendige ekspertise til at hjælpe dig trygt i mål.

Overvejer du at opdele din ejendom i ejerlejligheder, eller vil du gerne vide om en opdeling er mulig iht. ejerlejlighedsloven, kan du kontakte os for en uforpligtigende snak om dine muligheder.

Eksempel på ejerlejlighed

ejerlejlighedsopdeling
opdeling i ejerlejligheder
krav til opdeling i ejerlejligheder
opdeling af ejendom i ejerlejligheder
ejerlejlighedsopdeling